17 november 2021

Programma op hoofdlijnen:

 • Algemene introductie waarbij we stilstaan bij enkele Schoolkracht initiatieven.
 • Ervaringen met pionieren op de thema's Digitalisering en Kansengelijkheid.
 • Uitwisseling in kleine groepjes, georganiseerd op thema's van de aanvraag.
 • Mini lecture kansengelijkheid door Dr. Bowen Paulle.

In vervolg op de sessie van 30 juni vond op 17 november de tweede online sessie plaats van de regeling Schoolkracht.

Er zijn meerdere mooie voorbeelden gedeeld van scholen die bezig zijn rond de thema’s digitalisering en kansen(on)gelijkheid. De gesprekken gingen over de inhoudelijke ideeën achter deze initiatieven maar ook over wat er allemaal bij komt kijken om aan nieuwe ontwikkelingen te werken.

Eerst kwam digitalisering aan bod:

•      Jafeth van der Wagt en Anne-Gé Bakker van het Oranje Nassau College uit Zoetermeer trapten af met een tafelgesprek over hun initiatief ‘Kunstonderwijs en digitalisering’. Zij gingen onder meer in op hun eigen rol als vernieuwers binnen de school en wat dat voor mindset vraagt.

•      Pieter Verrips heeft vervolgens samen met zijn leerling Jormen gedeeld hoe ze bij EBO De Passie in Wierden de verbinding leggen tussen ICT en de leefwereld van jongeren en daarbij samenwerken met onder andere het lokale bedrijfsleven.

Na de break-out sessie waarin het ontwikkelcanvas centraal stond kwam het thema kansen(on)gelijkheid aan de orde.

•      Wybren Leliveld en Thijs Berkers van de Van Maerlant School uit Den Bosch gingen in gesprek met Paula Hoonhout, schoolleider van obs Wereldwijs en Dr Bowen Paulle. Naast een toelichting op het initiatief van de Van Maerlant School, Stap in Stap uit, ging het gesprek over verschillen en overeenkomsten in het po en vo over verschillende strategieën voor ontwikkeling en heeft Dr. Bowen Paulle gereflecteerd op de wisselwerking tussen praktijk en wetenschap.

•      Vervolgens heeft iedereen een mini-lecture van Dr. Bowen Paulle over kansenongelijkheid en vernieuwing van het onderwijs kunnen volgen.

Uitsmijter van het programma was een ontspannen muzikaal intermezzo van De Malse Makkers.


Bekijk hier de opname: 0:00:00 Intro met tips en tricks
0:08:30 Tafelgesprek digitalisering
0:28:00 Praktijkvoorbeeld digitalisering
0:40:00 Break-out sessies ‘Leren van elkaar adhv het ontwikkelcanvas’
0:44:00 Tafelgesprek kansen(on)gelijkheid
1:31:00 Afronding in de studio
1:33:00 Mini lecture Dr. Bowen Paulle
2:03:00 Muzikale uitsmijter De Malse Makkers

Delen, delen, delen

Tijdens de introductie van de bijeenkomst hebben we stilgestaan bij het feit dat diverse scholen hun blog gedeeld hebben zodat hun initiatief zichtbaar gemaakt kan worden op de site en ander scholen hier inspiratie uit op kunnen doen. Wil je ook jullie verhaal delen, vul dan het formulier in via de knop:

Zet je initiatief, school, collega’s en leerlingen in de spotlight!

Daarna zijn diverse tips gedeeld om nog meer te bereiken met het eigen Schoolkracht initiatief:

 1. Delen, delen, delen: Ontmoet anderen die met onderwijsinnovatie bezig zijn, je kunt heel veel van elkaar leren, ook als het thema waar je aan werkt of de sector waarin je werkt verschilt; kijk buiten je eigen bubbel
 2. Als kartrekker ben je vaak verder in het proces dan je collega’s, loop niet te ver vooruit!
 3. Blijf jezelf en je innovatie op de agenda zetten!
 4. Zorg voor een gedeelde visie en neem daarbij je leidinggevende of juist je team mee, steun elkaar
 5. Vier successen! Weet bij wie je op welk moment moet zijn, communiceer duidelijk en maak gebruik van de feedback van anderen
 6. Innoveren kun je niet alleen, stel een team samen met diverse mensen
 7. Een innovatie kost tijd, wees je daarvan bewust en houd rekening met piekmomenten in het jaar
 8. Ga op zoek naar grensactiviteiten zodat je grenzen verlegt, geniet van de leermomenten die je hier tegenkomt
 9. Praat over de innovatie en neem alle collega’s mee
 10. Blijf waarderend kijken, er kunnen moeilijkheden of obstakels op je pad komen, maar die zijn om van te leren.
 11. Een ‘project’ afdraaien volgens plan is iets anders dan een succesvol ontwikkelproces. Zet dus door een ‘innovatiebril’ in plaats van een projectbril.
 12. Alle kennis en antwoorden die je zoekt zijn vindbaar.
 13. Uiteindelijk wordt een project alleen duurzaam als andere er eigenaar van worden.

Tijdens de break-out sessie stond het ontwikkelcanvas centraal. Dit canvas is een handig hulpmiddel bij onderwijsinnovatie en zet aan het denken aan de hand van een aantal ontwikkelvragen. Het ontwikkelcanvas is hieronder te downloaden. Ook kwam naar voren dat er behoefte is aan uitwisseling; delen van ervaringen en tips en tricks. Hiervoor is een LinkedIn groep aangemaakt waar iedereen lid van kan worden.

Een ander handig hulpmiddel waar over gesproken is tijdens de sessie is het pioniershandboek met handige werkvormen en tools. Dit pioniershandboek bevat werkvormen die de coaches van het LerarenOntwikkelFonds hebben ingezet bij de begeleiding van pionierende leraren.


Hosts:

 • Geke Versprille CAOP
 • Kimon Moerbeek Kennisland