Verbeteren onderwijskwaliteit

Je vindt op deze pagina verwijzingen naar open bronnen met onderzoeken, praktijkvoorbeelden en praktijkondersteuning gericht op dit thema. Later volgen op deze pagina ook nog specifieke praktijkvoorbeelden van de Schoolkracht-scholen m.b.t. dit thema.

Onderzoek

 • Via NRO vind je wetenschappelijke kennis en tools: artikelen, thematische overzichten, praktische handreikingen en antwoorden op onderwijsvragen.
 • Onderwijskennis.nl (van het NRO) verbindt onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Hier vind je ook een leidraad werken aan onderwijsverbetering.
 • Stichting Leerkracht heeft een Kennisbank met meer dan 40 artikelen met praktische tips, achtergronden en doorverwijzingen rondom verschillende onderwijsthema's.
 • Het Education Lab Netherlands is een onderzoeksnetwerk dat werkt aan de verbetering van het onderwijs.
 • Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) doet wetenschappelijk verantwoord beleids- en praktijkgericht onderzoek in het beroepsonderwijs, deelt kennis uit onderzoek en maakt deze toepasbaar.
 • Voordeleraar is een database met wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek
 • Wij-leren.nl biedt artikelen over onderwijsontwikkelingen en in te zetten middelen.
 • ResearchED organiseert online bijeenkomsten, zoals 'ontmoet een onderzoeker 2020'.
 • Op Schoolleidersregister PO vind je publicaties over verschillende thema's die voor schoolleiders interessant zijn.
 • In de Onderwijsdatabank vind je een relevant antwoord op (actuele) vraagstukken.
 • Didactief online biedt toegankelijk gemaakte actuele onderzoeksresultaten.
 • In de Kennisbank Driestar educatief vindt je
 • SEO doet Economisch Onderzoek naar onderwijs en publiceert dit op haar website.
 • de School Education Gateway is een online platform – dat in 29 Europese talen bestaat – voor leraren, directieleden binnen het onderwijs, opleiders, onderzoekers, beleidsmakers en andere professionals die werkzaam zijn in het onderwijs, waaronder Voor- en Vroegschoolse Educatie (ECEC) en Beroepsonderwijs en -opleiding (VET).

Heb jij iets te delen?

Stuur jouw interessante praktijkervaring met betrekking tot dit thema.


Inspiratie uit de praktijk

 • Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) is een netwerk van, voor en door leraren om het onderwijs van binnenuit te vernieuwen.
 • Op Leraar24 vind je praktische tips, actuele informatie en ideeën voor jouw dagelijkse onderwijspraktijk.
 • Op het Platform Samen Onderzoeken vindt je praktijkvoorbeelden, instrumenten, filmpjes, podcasts, onderzoeksrapporten en relevante publicaties over Samen Onderzoeken.
 • Op delen.meteddie.nl vind je praktijkvoorbeelden uit heel Nederland en kan je direct contact leggen met de leraren erachter.
Loading...

Praktijkondersteuning


Heb jij aanvullingen?

We horen graag aanvullingen voor de lijst met verwijzingen.


Algemeen

 • De Onderwijsraad adviseert over onderwijsbeleid en -wetgeving aan de regering en de Eerste en Tweede Kamer.
 • Sterk Medezeggenschap medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs.