Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Rijnstraat 50
2515 XP Den Haag

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
(070) 412 34 56 (algemeen)
E-mail: info@sterkmetschoolkracht.nl