28 september 2022

15.30 - 18.00

Een presentatie van ResearchNed over uitkomsten van de effectmeting en het evaluatieonderzoek

Lees alvast de tussenrapportage van februari 2022.