20 april 2022

Programma op hoofdlijnen:

 • Algemene introductie waarbij we o.a. stilstaan bij het delen van praktijkverhalen en de tussenevaluatie van ResearchNed
 • Tafelgesprek over het thema leraren- en schoolleiderstekort
 • Mini lecture door Iselien Nabben over vernieuwingen verduurzamen
 • Tafelgesprek over vernieuwingen verduurzamen
 • Uitwisseling in kleine groepjes en terugkoppeling
 • Creatief intermezzo door Meestervlogger Dylan van Brummen
 • Afronding

Tijdens de derde sessie van de regeling Schoolkracht op 20 april 2022 zijn meerdere leraren, schoolleiders en experts aan tafel aangeschoven om te praten over de thema’s leraren- en schoolleiderstekort en het verduurzamen van vernieuwingen. Hiermee hebben we de deelnemers van de regeling Schoolkracht gedurende de drie online sessies inspiratie geboden op alle vier thema’s waarop ingeschreven kon worden.

Tijdens de introductie van de bijeenkomst hebben we nogmaals stilgestaan bij het delen van praktijkverhalen om anderen te inspireren en zelf geïnspireerd te worden.
Verder heeft Anja van den Broek een korte toelichting gegeven op het onderzoek dat ResearchNed uitvoert in opdracht van OCW naar de effecten van de regeling Schoolkracht op duurzame schoolontwikkeling. Het blijkt dat de aan de regeling deelnemende scholen een grotere betrokkenheid laten zien bij de vernieuwing dan de scholen die zonder subsidie aan hun plannen zijn begonnen. Ongeveer 31% van de scholen is bezig met herziening en integratie binnen de eigen schoolstructuur en cultuur. Dit is een mooi signaal als het gaat om ontwikkeling richting een duurzame vernieuwing.
Aan het einde van het schooljaar wordt een nieuwe meting uitgevoerd en dan zal moeten blijken of de ontwikkeling van de scholen die deelnemen aan de regeling sneller verloopt dan de ontwikkeling van de controlescholen en of de conclusie getrokken kan worden dat de subsidie succesvol is ingezet.
Goed nieuws is dat de beschikbaarheid van de NPO-middelen ervoor heeft gezorgd dat ook scholen die uitgeloot zijn voor de subsidie hun plannen kunnen realiseren. Maar liefst 72% van de uitgelote scholen geven in het onderzoek aan dat zij deze middelen inzetten om hun plannen te realiseren.

In het najaar, na oplevering van de eindresultaten van het onderzoek, wordt besloten of de regeling Schoolkracht voortgezet wordt.

Tijdens de tafelgesprekken zijn verschillende opties verkend om als school het hoofd te bieden aan het leraren- en schoolleiderstekort door bijvoorbeeld anders te organiseren of het inzetten van digitale middelen. Ook is gesproken over de verschillen tussen het primair en het voortgezet onderwijs.
Waar de tafelgasten het over eens waren is dat vernieuwing en innovatie (juist) ook doorgang moet vinden in tijden van tekorten. Het beroep moet aantrekkelijk blijven en professionals moeten in hun kracht gezet worden. Door de ervaring op de werkvloer kan goed afgewogen worden welke oplossingen in de school haalbaar en wenselijk zijn.
In het gesprek over verduurzamen vertelde Monica over de manier waarop ze bij het Martinus College met innovatie bezig zijn. Aangezien het om een cultuur verandering gaat vraagt dat tijd en mag er ruimte zijn om tegenslagen op te vangen en vervolgens weer vooruitgang te boeken. Door vertrouwen in elkaar te hebben en elkaar kansen te bieden kunnen mooie dingen bereikt worden.  

Na de breakout sessie hebben we kunnen genieten van een peptalk van Meestervlogger Dylan van Brummen.


Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier de opname: 0:00:00 Introductie
0:07:22 Tafelgesprek tekorten
0:39:19 Mini lecture Iselien Nabben: vernieuwingen verduurzamen
0:58:20 Tafelgesprek verduurzamen
1:31:05 Introductie break-out sessie
1:35:18 Terugkoppeling break-out sessie
1:39:33 Creatief intermezzo: Meestervlogger Dylan van Brummen
1:45:30 Wordt vervolgd


Delen, delen, delen

Tijdens de introductie van de bijeenkomst hebben we stilgestaan bij het feit dat diverse scholen hun blog gedeeld hebben zodat hun initiatief zichtbaar gemaakt kan worden op de site en ander scholen hier inspiratie uit op kunnen doen. Wil je ook jullie verhaal delen, vul dan het formulier in via de knop:

Zet je initiatief, school, collega’s en leerlingen in de spotlight!De tafelgasten:

 • Iselien Nabben - senior adviseur Onderwijs, Zorg en Sociale innovatie bij Kennisland
 • Lisanne de Berg - Adviseur Onderwijsarbeidsmarkt bij CAOP
 • Tjeerd Streekstra - Leerkracht, coach en LOF begeleider
 • Gerard Luitwieler - Leerkracht, coach en LOF begeleider
 • Selma Bultink - invalleerkracht bij diverse basisscholen
 • Monica Defourny - Sectordirecteur Mavo, Havo en VWO bij het Martinus College, deelnemer SchoolKracht regeling
 • Nadia Hooten - Directeur Einsteinschool, Expeditieleider Waaghalzen bij Stichting Westelijke Tuinsteden
 • Anja van den Broek - directeur ResearchNed (online)

Hosts:

 • Geke Versprille - CAOP
 • Wessel Kok - Kennisland