Schoolkracht helpt

Veel schoolleiders en leraren uit het team hebben ideeën over hoe het onderwijs op hun school beter kan of handiger kan worden georganiseerd, maar soms ontbreken tijd, middelen en draagvlak om de plannen vervolgens goed van de grond te krijgen.

De regeling Schoolkracht

Met de regeling Schoolkracht wordt een impuls gegeven om de plannen en ideeën toch in de praktijk te krijgen. Schoolontwikkeling is de drijvende kracht achter de kwaliteit van het onderwijs. Ondersteund door de regeling Schoolkracht gaan leraren en schoolleiders dit jaar aan de slag met hun plannen voor schoolontwikkeling. De plannen richten zich op één of meer van de volgende thema’s:Verbeteren onderwijskwaliteit

Meer over dit thema

Omgaan met leraren- en schoolleiderstekort

Meer over dit thema

Kansen(on)gelijkheid

Meer over dit thema

Digitalisering

Meer over dit thema

De bijeenkomsten

Aanmelden kan via de site of de uitnodigingsmail. Na de bijeenkomst zal het plenaire gedeelte terug te kijken zijn.
Kick off Schoolkracht: De eerste sessie!

Programma op hoofdlijnen:

 • Algemene introductie waarbij we onder andere inzicht geven in de verschillende initiatieven die zijn ingediend.
 • Ervaringen met pionieren vanuit verschillende perspectieven: gesprek met ervaringsdeskundigen uit het po en vo.
 • Uitwisseling in kleine groepjes, georganiseerd op aanvraag van thema’s.
 • Mini lecture

Op woensdag 30 juni 2021 vond de eerste online sessie plaats van Schoolkracht.

We mochten meegenieten van de lessen van twee scholen die volop in ontwikkeling zijn. Het Bernard Lievegoed College uit Maastricht en Basisschool de Kring uit Alkmaar. Hun tips over hoe zij ontwikkeling aanpakken binnen de school zijn breed toepasbaar! Lees hieronder alvast hun belangrijkste tips.

Verder nam leraar, onderwijs activist en auteur Jelmer Evers (Het Alternatief, Flipping The System) ons mee in zijn laatste inzichten.

Zelfs onderwijsminister Arie Slob deed een duit in het zakje.

De sessie werd afgesloten met een bijzondere luisterervaring door leraar en taalkunstenaar Khalid Idmalek en geluidskunstenaar Jaap Snellen, ondersteund met beeld van Edo Draaijer.

Kortom, genoeg reden om even achterover te leunen, te kijken, luisteren en te leren!  

Bekijk hier de opname: 0:00:00 Intro
0:04:05 Minister Arie Slob
0:06:34 Interview - Bernard Lievegoed College, Maastricht
0:26:49 Break out sessies ‘Leren van elkaar’
0:36:14 Interview - Basisschool De Kring, Alkmaar
0:54:20 Mini-lecture Jelmer Evers (o.a. Het Alternatief, Flipping the System)
1:10:04 Wordt vervolgd!
1:15:40 Spoken Word + Sound performance Khalid Idmalek & Jaap Snellen

Tips van Het Bernard Lievegoed College en Basisschool de Kring (Alkmaar)

De belangrijkste tips van de leraren, leidinggevenden en leerlingen van de twee scholen voor als je werkt aan een nieuwe ontwikkeling in de school:

 • geef alle ‘lagen’ binnen de school een rol: leerlingen, leraren en schoolleiding
 • spar met mensen binnen je school, maar zeker ook buiten je school
 • vraag vaak feedback, niet alleen in groepsverband, maar ook 1 op 1
 • wees sensitief voor de behoeftes die in de school leven
 • veel vertrouwen en eigenaarschap voor de leraar geeft veel energie
 • als je collega’s wilt meenemen zorg dat dat je heel zorgvuldig met hun tijd omgaat
 • pas ‘flipping the classroom’ ook toe op je collega’s, stuur ze een filmpje met toelichting zodat je de tijd dat je live samen bent ook echt aan het werk kunt
 • het is belangrijk dat je zelf als leraar ook mee verandert in een ontwikkeltraject
 • je netwerk binnen én buiten de school uitbreiden en inzetten
 • blijf goed reflecteren op jezelf en elkaar
 • als leidinggevende moet je durven loslaten, dat geeft leraren veel zelfvertrouwen
 • als je draagvlak wilt creëren moet je mensen vroeg en zo goed mogelijk betrekken bij het proces
 • denk groot, begin klein
 • het enthousiasme van minimaal één trekker is heel belangrijk
 • maak goed gebruik van elkaars verschillende talenten
 • durf te vragen
 • enthousiaste leerlingen zijn een goede motor voor het proces
 • vraag feedback aan de leerlingen
 • vertraag soms en neem soms een stapje terug
 • gebruik als leidinggevende een helicopterview om mee te denken
 • bedenk samen hoe je successen steeds verder kunt uitbouwen

Uitwisselen, leren en inspireren!

Vanuit de breakout sessies bleek veel behoefte aan uitwisseling en het delen van resultaten. Het gebruik maken van een breed netwerk, ook buiten de eigen school en zelfs buiten de eigen onderwijssector wordt gezien als kans.

De Schoolkracht scholen worden dan ook opgeroepen om hun verhalen te delen zodat we ze op de website kunnen laten zien en we raden iedereen aan lid te worden van de LinkedIn groep waar onderlinge uitwisseling plaats kan vinden. Uiteraard blijven ook de uitwisseling momenten voor de Schoolkracht scholen tijdens de online bijeenkomsten op het programma staan.

>> Meer informatie over het initiatief van het Bernard Lievegoed College (bekijk ook de pitch)

>> Meer informatie over het initiatief van Basisschool De Kring.

Sluit je aan op LinkedIn

Om ervaringen te delen, van elkaar te leren en informatie uit te wisselen.

Zet je initiatief, school, collega’s en leerlingen in de spotlight!

Mail ons jullie blog voor de website of vul het format in via de knop.


Hosts:

 • Geke Versprille CAOP
 • Kimon Moerbeek Kennisland
Bekijk het verslag
17 november 2021

Programma op hoofdlijnen:

 • Algemene introductie waarbij we stilstaan bij enkele Schoolkracht initiatieven.
 • Ervaringen met pionieren op de thema's Digitalisering en Kansengelijkheid.
 • Uitwisseling in kleine groepjes, georganiseerd op thema's van de aanvraag.
 • Mini lecture kansengelijkheid door Dr. Bowen Paulle.

In vervolg op de sessie van 30 juni vond op 17 november de tweede online sessie plaats van de regeling Schoolkracht.

Er zijn meerdere mooie voorbeelden gedeeld van scholen die bezig zijn rond de thema’s digitalisering en kansen(on)gelijkheid. De gesprekken gingen over de inhoudelijke ideeën achter deze initiatieven maar ook over wat er allemaal bij komt kijken om aan nieuwe ontwikkelingen te werken.

Eerst kwam digitalisering aan bod:

•      Jafeth van der Wagt en Anne-Gé Bakker van het Oranje Nassau College uit Zoetermeer trapten af met een tafelgesprek over hun initiatief ‘Kunstonderwijs en digitalisering’. Zij gingen onder meer in op hun eigen rol als vernieuwers binnen de school en wat dat voor mindset vraagt.

•      Pieter Verrips heeft vervolgens samen met zijn leerling Jormen gedeeld hoe ze bij EBO De Passie in Wierden de verbinding leggen tussen ICT en de leefwereld van jongeren en daarbij samenwerken met onder andere het lokale bedrijfsleven.

Na de break-out sessie waarin het ontwikkelcanvas centraal stond kwam het thema kansen(on)gelijkheid aan de orde.

•      Wybren Leliveld en Thijs Berkers van de Van Maerlant School uit Den Bosch gingen in gesprek met Paula Hoonhout, schoolleider van obs Wereldwijs en Dr Bowen Paulle. Naast een toelichting op het initiatief van de Van Maerlant School, Stap in Stap uit, ging het gesprek over verschillen en overeenkomsten in het po en vo over verschillende strategieën voor ontwikkeling en heeft Dr. Bowen Paulle gereflecteerd op de wisselwerking tussen praktijk en wetenschap.

•      Vervolgens heeft iedereen een mini-lecture van Dr. Bowen Paulle over kansenongelijkheid en vernieuwing van het onderwijs kunnen volgen.

Uitsmijter van het programma was een ontspannen muzikaal intermezzo van De Malse Makkers.


Bekijk hier de opname: 0:00:00 Intro met tips en tricks
0:08:30 Tafelgesprek digitalisering
0:28:00 Praktijkvoorbeeld digitalisering
0:40:00 Break-out sessies ‘Leren van elkaar adhv het ontwikkelcanvas’
0:44:00 Tafelgesprek kansen(on)gelijkheid
1:31:00 Afronding in de studio
1:33:00 Mini lecture Dr. Bowen Paulle
2:03:00 Muzikale uitsmijter De Malse Makkers

Delen, delen, delen

Tijdens de introductie van de bijeenkomst hebben we stilgestaan bij het feit dat diverse scholen hun blog gedeeld hebben zodat hun initiatief zichtbaar gemaakt kan worden op de site en ander scholen hier inspiratie uit op kunnen doen. Wil je ook jullie verhaal delen, vul dan het formulier in via de knop:

Zet je initiatief, school, collega’s en leerlingen in de spotlight!

Daarna zijn diverse tips gedeeld om nog meer te bereiken met het eigen Schoolkracht initiatief:

 1. Delen, delen, delen: Ontmoet anderen die met onderwijsinnovatie bezig zijn, je kunt heel veel van elkaar leren, ook als het thema waar je aan werkt of de sector waarin je werkt verschilt; kijk buiten je eigen bubbel
 2. Als kartrekker ben je vaak verder in het proces dan je collega’s, loop niet te ver vooruit!
 3. Blijf jezelf en je innovatie op de agenda zetten!
 4. Zorg voor een gedeelde visie en neem daarbij je leidinggevende of juist je team mee, steun elkaar
 5. Vier successen! Weet bij wie je op welk moment moet zijn, communiceer duidelijk en maak gebruik van de feedback van anderen
 6. Innoveren kun je niet alleen, stel een team samen met diverse mensen
 7. Een innovatie kost tijd, wees je daarvan bewust en houd rekening met piekmomenten in het jaar
 8. Ga op zoek naar grensactiviteiten zodat je grenzen verlegt, geniet van de leermomenten die je hier tegenkomt
 9. Praat over de innovatie en neem alle collega’s mee
 10. Blijf waarderend kijken, er kunnen moeilijkheden of obstakels op je pad komen, maar die zijn om van te leren.
 11. Een ‘project’ afdraaien volgens plan is iets anders dan een succesvol ontwikkelproces. Zet dus door een ‘innovatiebril’ in plaats van een projectbril.
 12. Alle kennis en antwoorden die je zoekt zijn vindbaar.
 13. Uiteindelijk wordt een project alleen duurzaam als andere er eigenaar van worden.

Tijdens de break-out sessie stond het ontwikkelcanvas centraal. Dit canvas is een handig hulpmiddel bij onderwijsinnovatie en zet aan het denken aan de hand van een aantal ontwikkelvragen. Het ontwikkelcanvas is hieronder te downloaden. Ook kwam naar voren dat er behoefte is aan uitwisseling; delen van ervaringen en tips en tricks. Hiervoor is een LinkedIn groep aangemaakt waar iedereen lid van kan worden.

Een ander handig hulpmiddel waar over gesproken is tijdens de sessie is het pioniershandboek met handige werkvormen en tools. Dit pioniershandboek bevat werkvormen die de coaches van het LerarenOntwikkelFonds hebben ingezet bij de begeleiding van pionierende leraren.


Hosts:

 • Geke Versprille CAOP
 • Kimon Moerbeek Kennisland
Bekijk het verslag
20 april 2022

Programma op hoofdlijnen:

 • Algemene introductie waarbij we o.a. stilstaan bij het delen van praktijkverhalen en de tussenevaluatie van ResearchNed
 • Tafelgesprek over het thema leraren- en schoolleiderstekort
 • Mini lecture door Iselien Nabben over vernieuwingen verduurzamen
 • Tafelgesprek over vernieuwingen verduurzamen
 • Uitwisseling in kleine groepjes en terugkoppeling
 • Creatief intermezzo door Meestervlogger Dylan van Brummen
 • Afronding

Tijdens de derde sessie van de regeling Schoolkracht op 20 april 2022 zijn meerdere leraren, schoolleiders en experts aan tafel aangeschoven om te praten over de thema’s leraren- en schoolleiderstekort en het verduurzamen van vernieuwingen. Hiermee hebben we de deelnemers van de regeling Schoolkracht gedurende de drie online sessies inspiratie geboden op alle vier thema’s waarop ingeschreven kon worden.

Tijdens de introductie van de bijeenkomst hebben we nogmaals stilgestaan bij het delen van praktijkverhalen om anderen te inspireren en zelf geïnspireerd te worden.
Verder heeft Anja van den Broek een korte toelichting gegeven op het onderzoek dat ResearchNed uitvoert in opdracht van OCW naar de effecten van de regeling Schoolkracht op duurzame schoolontwikkeling. Het blijkt dat de aan de regeling deelnemende scholen een grotere betrokkenheid laten zien bij de vernieuwing dan de scholen die zonder subsidie aan hun plannen zijn begonnen. Ongeveer 31% van de scholen is bezig met herziening en integratie binnen de eigen schoolstructuur en cultuur. Dit is een mooi signaal als het gaat om ontwikkeling richting een duurzame vernieuwing.
Aan het einde van het schooljaar wordt een nieuwe meting uitgevoerd en dan zal moeten blijken of de ontwikkeling van de scholen die deelnemen aan de regeling sneller verloopt dan de ontwikkeling van de controlescholen en of de conclusie getrokken kan worden dat de subsidie succesvol is ingezet.
Goed nieuws is dat de beschikbaarheid van de NPO-middelen ervoor heeft gezorgd dat ook scholen die uitgeloot zijn voor de subsidie hun plannen kunnen realiseren. Maar liefst 72% van de uitgelote scholen geven in het onderzoek aan dat zij deze middelen inzetten om hun plannen te realiseren.

In het najaar, na oplevering van de eindresultaten van het onderzoek, wordt besloten of de regeling Schoolkracht voortgezet wordt.

Tijdens de tafelgesprekken zijn verschillende opties verkend om als school het hoofd te bieden aan het leraren- en schoolleiderstekort door bijvoorbeeld anders te organiseren of het inzetten van digitale middelen. Ook is gesproken over de verschillen tussen het primair en het voortgezet onderwijs.
Waar de tafelgasten het over eens waren is dat vernieuwing en innovatie (juist) ook doorgang moet vinden in tijden van tekorten. Het beroep moet aantrekkelijk blijven en professionals moeten in hun kracht gezet worden. Door de ervaring op de werkvloer kan goed afgewogen worden welke oplossingen in de school haalbaar en wenselijk zijn.
In het gesprek over verduurzamen vertelde Monica over de manier waarop ze bij het Martinus College met innovatie bezig zijn. Aangezien het om een cultuur verandering gaat vraagt dat tijd en mag er ruimte zijn om tegenslagen op te vangen en vervolgens weer vooruitgang te boeken. Door vertrouwen in elkaar te hebben en elkaar kansen te bieden kunnen mooie dingen bereikt worden.  

Na de breakout sessie hebben we kunnen genieten van een peptalk van Meestervlogger Dylan van Brummen.


Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier de opname: 0:00:00 Introductie
0:07:22 Tafelgesprek tekorten
0:39:19 Mini lecture Iselien Nabben: vernieuwingen verduurzamen
0:58:20 Tafelgesprek verduurzamen
1:31:05 Introductie break-out sessie
1:35:18 Terugkoppeling break-out sessie
1:39:33 Creatief intermezzo: Meestervlogger Dylan van Brummen
1:45:30 Wordt vervolgd


Delen, delen, delen

Tijdens de introductie van de bijeenkomst hebben we stilgestaan bij het feit dat diverse scholen hun blog gedeeld hebben zodat hun initiatief zichtbaar gemaakt kan worden op de site en ander scholen hier inspiratie uit op kunnen doen. Wil je ook jullie verhaal delen, vul dan het formulier in via de knop:

Zet je initiatief, school, collega’s en leerlingen in de spotlight!De tafelgasten:

 • Iselien Nabben - senior adviseur Onderwijs, Zorg en Sociale innovatie bij Kennisland
 • Lisanne de Berg - Adviseur Onderwijsarbeidsmarkt bij CAOP
 • Tjeerd Streekstra - Leerkracht, coach en LOF begeleider
 • Gerard Luitwieler - Leerkracht, coach en LOF begeleider
 • Selma Bultink - invalleerkracht bij diverse basisscholen
 • Monica Defourny - Sectordirecteur Mavo, Havo en VWO bij het Martinus College, deelnemer SchoolKracht regeling
 • Nadia Hooten - Directeur Einsteinschool, Expeditieleider Waaghalzen bij Stichting Westelijke Tuinsteden
 • Anja van den Broek - directeur ResearchNed (online)

Hosts:

 • Geke Versprille - CAOP
 • Wessel Kok - Kennisland
Bekijk het verslag
28 september 2022

15.30 - 18.00

Een presentatie van ResearchNed over uitkomsten van de effectmeting en het evaluatieonderzoek

Lees alvast de tussenrapportage van februari 2022.

Tussenrapportage ResearchNed

Ervaringen

Laat je inspireren door de ervaringen die zijn opgedaan, of deel jouw verhaal op deze site.